La recerca al Consorci

 • El Consorci Sanitari del Maresme treballa per respondre els reptes de salut als que s’enfronten les persones del seu entorn. Per això, més enllà de la necessària feina assistencial, compta amb una Fundació que impulsa la recerca en totes les seves vessants: bàsica, clínica, i transnacional.
 • La Fundació de Recerca del CSdM té la missió de promoure la recerca i la innovació entre els professionals del CSdM i ha rebut ajudes de diversos consorcis de recerca com el Ciber (Centro de Investigación Biomédica en Red), el Instituto de Salud Carlos III, el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS), Caixaimpulse, La Fundació la Marató de TV3, etc.
 • La Fundació de Recerca del CSdM disposa de personal de recerca altament qualificat i ofereix als joves del Maresme una oportunitat de progressar en la seva carrera acadèmica i científica mitjançant la recerca i els programes de doctorat.
 • La Fundació de Recerca del CSdM obté la majoria del seu finançament mitjançant projectes de recerca competitius on els investigadors del Consorci competeixen amb un notable èxit amb els d’institucions més grans.

El focus de la recerca biomèdica al Maresme

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat compromesa amb la salut i la qualitat de vida dels veïns de la comarca, i per això orienta els seus equips de recerca als objectius següents

 • Investigar malalties molt freqüents i que presenten un alt impacte en la salut i qualitat de vida dels habitants del Maresme i, alhora,
 • Traslladar els resultats d’aquesta recerca als ciutadans de la comarca a fi de contribuir de manera significativa a la millora del seu estat de salut, benestar i qualitat de vida

Per fer-ho, resulta essencial la complicitat del teixit associatiu, institucional, científic i empresarial de la comarca, i també dels ciutadans i ciutadanes a títol individual.

L’objectiu últim de la campanya “El menjar cura!” és afavorir aquesta complicitat i estimular el compromís de persones, institucions, entitats i empreses amb la recerca biomèdica desenvolupada al Maresme i per als maresmencs.

La qualitat de la feina dels investigadors del Consorci Sanitari del Maresme està contrastada i reconeguda per organismes nacionals i internacionals.

La qualitat de la feina dels investigadors del Consorci Sanitari del Maresme està contrastada i reconeguda per organismes nacionals i internacionals.

Aquesta activitat de recerca compta amb sis grups de la Fundació de Recerca acreditats per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) i el consorci CIBER, així com altres diversos grups emergents i en formació. Els sis grups actualment acreditats són:

 • 1. Motilitat digestiva i trastorns de la deglució.
 • 2. Sèpsia, inflamació i seguretat del malalt crític.
 • 3. Grup d’Estudi al Maresme de Pneumònies Adquirides en la Comunitat (GEMPAC).
 • 4. Sarcopènia, fragilitat i dependència.
 • 5. Càncer Colorectal del Maresme (Grup CoReMa)
 • 6. Comunicació i Salut Mental

1 milió d’euros anuals per investigar

La Fundació de Recerca del Consorci Sanitari del Maresme inverteix anualment gairebé 1 milió d´euros en recerca, investigació i innovació. Aquests diners s’obtenen gràcies a l’esforç dels professionals del CSdM que obtenen projectes i beques externes que procedeixen de:

 

Els resultats d’aquesta recerca són excel·lents quant a publicacions, factor d’impacte, beques, i tesis doctorals i han col·locat  a la nostra institució molt per davant de centres del mateix volum i complexitat assistencial.

 • Més de 70 publicacions científiques cada any
 • Factor d’impacte 293.574
 • 31 tesis doctorals defensades en els últims 5 anys

Gràcies per haver fomentat la recerca sobre la disfàgia