Què sabem de la disfàgia?

La disfàgia és una malaltia reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut. (OMS) i està molt associada a l’envelliment (en té una de cada quatre persones de més de 70 anys). La pateixen prop del 90% de les persones amb Alzheimer, Parkinson o paràlisi cerebral. Les complicacions de la disfàgia són la principal causa de mort entre les persones que han patit un ictus.

Té tractament i es pot millorar la qualitat de vida de qui la pateix. En els pacients neurològics es pot fer neuro-rehabilitació que en un 75% dels casos aconsegueix que el pacient pugui tornar a empassar. En els ancians es poden desenvolupar estratègies nutricionals en la majoria dels casos que permeten millorar la salut i la qualitat de vida dels pacients.

1

Es produeix perquè els impulsos motors del cervell no arriben correctament als músculs de la gola encarregats de fer possible que empassem o perquè la musculatura responsable de la deglució està debilitada.

2

Afecta als mecanismes de sensibilitat de la boca, faringe i laringe, així com als nervis que transporten les ordres del cervell.

3

Té com a conseqüències l´asfíxia, la malnutrició, la deshidratació i les infeccions respiratòries, un deteriorament en la qualitat de vida i el reingrés hospitalari en molts casos.

4

És molt poc coneguda i pot causar la mort. És tant prevalent com la diabetis. En el 80% dels casos, la malaltia no es diagnostica.

5

Té tractament i es pot millorar la qualitat de vida de qui la pateix. En els pacients neurològics es pot fer neuro-rehabilitació que en un 75% dels casos aconsegueix que el pacient pugui tornar a empassar. En els ancians es poden desenvolupar estratègies nutricionals en la majoria dels casos que permeten millorar la salut i la qualitat de vida dels pacients.

6

Un estudi realitzat a la ciutat de Mataró en persones grans (>70 a) que viuen a casa seva indica que 1 de cada 4 persones de més de 70 anys que viu al seu domicili pateix la malaltia.

7

Fins al 60% de les persones grans que viuen en una residència presenten disfàgia.

Més del 45% de les persones que han patit un ictus, també tenen disfàgia.

8

La gran majoria (80-90%) de pacients amb Malalties Neurodegeneratives (Parkinson, ELA, Esclerosis Múltiple, Alzheimer, Demències....) pateixen disfàgia.

Gràcies per haver fomentat la recerca sobre la disfàgia